Национален институт на правосъдието

    През месец април СофтЛиб внедри новата си библиотечна система e-Lib Prima/i-Lib Prima в библиотеката на Националния институт на правосъдието (НИП).  Модернизирани са изцяло всички дейности  в библиотеката – от въвеждане на библиотечните документи, през обслужване на място и през Интернет, до справки през мобилна версия и пряк достъп до свободно дигитално съдържание.
Системата е настроена съгласно всички изисквания на ведомствената библиотека. Успешно са прехвърлени натрупаните до момента данни. С използването на новия Модул за управление на дигитално съдържание започва дигитализацията на фондовете. Библиотеката е оборудвана с техника за дигитализация и съхранение на дигитално съдържание, доставена от Прима Софт. Новата система стана възможна благодарение на последователната политика на екипа на НИП за достъп до най-съвременни технологии и финансирането по проект  „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г.