Увод за първа страница

Приоритет в нашата дейност е библиотечният софтуер и активното ни участие в подобряване на информационното обслужване в библиотеки и други културни институции и организации, работещи с документални данни-музеи, галерии, филмотеки, фонотеки, архиви и др. Прилагаме нашия опит, знания и умения в проектите, разработките и услугите за нашите клиенти, с желанието да им предоставим съвременна среда за приятна и успешна работа.

 

Уважаеми потребители, скъпи колеги и приятели!

В тези трудни за всички ни дни, бихме искали да бъдем полезни и да продължим работата си, доколкото можем. Всички вие, които не работите в мрежа, а имате по едно работно място и базите данни са на локалния ви компютър, можете да преместите комптъра си у дома и да продължите да изпълнявате служебните си задължения. В повечето училищни библиотеки, част от читалищните и ведомствените библиотеки се работи от едно работно място. Можете да въвеждате ретроспективно данни от инвентарните книги (по-късно да допълните липсващи сведения, за които са необходими справки де визу), можете да описвате статии като предварително си вземете у дома периодични издания. Ние сме готови да ви съдействаме, както в обикновени работни дни.

Бъдете здрави! С най-сърдечни поздрави : екипът на СофтЛиб ООД

Нашите продукти

Библиотечна система

Заедно, продуктите e-Lib PRIMA и i-Lib PRIMA, осигуряват всичко необходимо за пълната автоматизация на всяка библиотека. Разработени са на модулен принцип и създават съвременна и удобна среда за работа както самостоятелно, така и като част от интегрирана система. Автоматизирани са всички традиционни библиотечни дейности - от комплектуване и регистрация до обслужване на читателите на място в библиотеката и през Интернет.

Музейна система

Специализираната софтуерна платформа за музеи е съвременна система за обработка на данни от музейни фондове, колекции, събития. Включва пълна информация за наличните предмети: Регистрация на експонати, подготовка на каталози за изложби, временни експозиции и др. Представяне на музейните експонати в Интернет и свързани с тях снимки, звук, пълни текстове и други приложения. Интегриране на системата с библиотечния софтуер в музея.

Дигитални колекции

Софтуерът е предназначен за изграждане на виртуална библиотека с каталог на обектите и прикачените към тях дигитални ресурси. Представя максимално широк достъп до дигитализираните обекти чрез осигуряване на онлайн възможности за търсене и навигиране в техните описания и разглеждане на дигиталните копия през Интернет. Включва и обогатяването на описанията с допълнителни библиографски, етнографски и исторически метаданни.