20-ти юбилеен национален семинар. Велико Търново, 15-17 октомври 2018 г.