RFID инвентаризация и опазване на фондовете

Радиочестотната идентификация или RFID (Radio Frequency Identification) e метод за автоматично дистанционно идентифициране на обекти, в случая книги, списания, CD и др.,  чрез радиовълни. Технологията е базирана на радиочестотна комуникация между специално изработен идентификатор (етикет, таг, карта, стикер и т.н.) и четящо устройство. Всеки идентификатор съдържа чип със записан уникален номер и антена. При “прочитане” на номера се предприемат автоматично действия - например задейства се врата, бариера, аларма, или се подава информация към библиотечната система  за автоматична регистрация на определено събитие: заемане, презаписване, връщане на книга.

Интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib Prima включва набор от специализирани работни места за автоматизацията на библиотечните дейности базирани на RFID технологи и  предназначени за:

  • Регистрация;

  • Инвентаризация;

  • Обслужване (заемане, връщане, презаписване);

  • Статистика и т.н.;

  • За самообслужване на читателите:  заемане, връщане, презаписване;

  • За автоматичен контрол  на движението на фонда в рамките на библиотеката и извън нея:  врати, аларми, светлинии сигнализации  и други.

Работните места представляват комбинация от софтуер и специализирана периферия за създаване, следене и отчитане на RFID етикетите и съответстващите им библиотечни единици.

Системата се разработва в партньорство с Фирми  "Асеновци" ЕООД (хардуер) и "Прима-софт" ООД (софтуер). Включва следните работни места: