Интернет каталог

Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни, музейни и други документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук, мултимедия).

Функции: 

 • Онлайн каталог за представяне в интернет на библиографски описания на различни видове обекти: книги, периодика, статии, дисертации, архивни документи, музейни експонати и др.;
 • Търсене в описанията и визуализация на данните;
 • Поддръжка на съдържание на няколко езика (UNICODE);
 • Съвременни методи за пълнотекстово търсене на информация;
 • Търсенето се извършва по всяка дума във всички полета на библиографското описание:
  • Опростено търсене (Simple Search) - търсене по точна или маскирана отдясно дума. Търсенето се извършва както в целите бази данни, така и по различни елементи от описанието - например: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови думи, Тематика, Епоха и др.;
  • Търсене през речник (Browse Search) - чрез прелистване на речник с термини за търсене (подредени азбучно), започвайки от началото или от зададена позиция  на речника;
  • Базово търсене (Advanced Search) - предоставя възможност за самостоятелно конструиране на запитване с използване на логическите оператори И,  ИЛИ  и  НЕ, търсене по точна дума(и) или начална част от дума(и) от едно, всички, или няколко различни полета;
  • Контекстно търсене (Context Search) - предоставя възможност за директно търсене от екрана с резултатите чрез двоен клик върху отделен израз или дума;
  • Търсене с доуточняване (Iterative Search) - предоставя възможност за итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка;
  • Автоматично търсене на имената на авторите (други лица) в инверсия и в прав ред (без да се налага двукратно различно изписване в процеса на въвеждане на данните);
  • Връзка между различните варианти на изписване на имена на лица, географски обекти, синоними в тематика и др.
 • Едновременно търсене в няколко електронни бази – тематични и библиографски справки;
 • Отпечатване на резултатите от търсенето или на селектирани от потребителя библиографски описания.

Виж интернет каталог на Столична библиотека.

Виж и Е-каталози

 

Видео 

Embedded thumbnail for Интернет каталог
Embedded thumbnail for Интернет каталог
Embedded thumbnail for Интернет каталог
Embedded thumbnail for Интернет каталог

Галерия